Virus Corona mới 2019-nCov (Covid-19, SARS CoV-2) là gì?

Virus Corona mới (Covid-19, SARS CoV-2) là một dạng mới của Coronavirus gây nhiễm trùng cấp tính với các triệu…