Huy động được 3.194 tỷ đồng tại phiên đấu thầu ngày 14/8/2019

Ngày 14/8/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành và huy động được 3.194 tỷ đồng.

Tháng 7/2019, huy động từ trái phiếu Chính phủ tăng 188% so với tháng trước 7 tháng, Kho bạc Nhà nước huy động được 137.193,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ Hơn 7.000 tỷ đồng huy động qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ Số liệu thị trường trái phiếu chính phủ tháng 6/2019

Ngày 14/8/2019, HNX đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Tại phiên này, Kho bạc Nhà nước gọi thầu với tổng khối lượng là 2.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 3.194 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 12 thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,35%/năm, thấp hơn 0,07%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/8/2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 4,35%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,63%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/8/2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 4,63%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động được 194 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,51%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/7/2019).

Thống kê của HNX cho thấy, kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 142.237,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Minh Khôi

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *